آدرس انبار تهران:
اتوبان آزادگان، خیابان عرفان

شماره تلفن انبار:

021 55269925

موبایل 1 :
09123100775
موبایل 2:
09126174827

تلفکس:

44572383 – 021
آدرس ایمیل:
info@iranapars.com