آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، خیابان عرفان

(شرکت بازرگانی - تولیدی ایران پارس)

09123100775

شاخص های مهم تعیین کیفیت عایق پشم سنگ

2018,04,16
شاخص های مهم تعیین کیفیت عایق پشم سنگ

عایق پشم سنگ از ویژگی های مهمی برای تعیین کیفت برخوردار است. می توان براحتی گفت این شاخص ها به خوبی در در ویژگی ها و مزایای پشم سنگ انعکاس یافته است. توجه به نکات و ویژگی هایی همچون خاصیت آکوستیکی پشم سنگ ، افزایش ایمنی آن ، نفوذ رطوبت و آب ، کنترل حرارت و دما ، حفظ تعادل در سرمایش و گرمایش بهتر که اشاره به برتری نسبی آن نوع از عایق حرارتی از دسته عایق های پشم سنگ دارد، پشم سنگ هایی با خاصیت دارا بودن بستری مناسب برای کشت و زرع و باغبانی ، قلیایی بودن آن ، صرفه جویی در اتلاف انرژی ها در محیط مربوطه، حفظ ساختار الیافی آن ، کنترل چگالی و حفظ مقاومت شیمیایی و….؛ همه و همه بستری مطلوب برای یک پشم سنگ خوب را مهیا می سازد.

ویژگی تر شدن الیاف پشم سنگ

یکی از ویژگی های بسیارمهم در سنجش و تعیین کیفیت پشم سنگ مرغوب ، خیس شدن یا به عبارتی تر شدن یکنواخت آن نوع از فرآورده  الیاف پشم سنگ است . بنابر این زهکشی با کیفیت بالا در درجه مرغوبیت آن نقش به سزایی دارد. این ویژگی در هر نوع از الیاف پسم سنگ تفاوت بسیاری با نوع دیگرش دارد. می توان گفت اهم بودن این ویژگی به این دلیل است که با توجه به این ویژگی به این خاطر میباشد که عایق پشم سنگ بخاطر وجود مواد شیمیایی و نفتی در بافت خود تمایلی به جذب آب در خود نشان نمی دهد و دفع کننده آب است ، پس برای بالارفتن بازده فراورده های عایق پشم سنگ ، در مسیر فرآوری مواد تر کننده ی ذوب شده جایگزین ماده های روغنی میشوند که این امر در بالا رفتن کیفیت محصول نقش بسزایی دارد.

لازم به ذکر است که کیفیت عایق های پشم سنگ در انواع ساختمانهای مسکونی، اداری ، تجاری و حتی صنعتی و همینطور در نوع محصولات پشم سنگ مخصوص برای عایق نمودن لوله های دیگ های بخار و مجرا ها تعیین خوبی برای پشم سنگ مرغوب تر و ممتاز است.

ویژگی مقاومت حرارتی الیاف پشم سنگ

یکی از مشخصه های مهم در تعیین کیفیت عایق پشم سنگ ف واکنش در طی آزمایش برای مقاومت حرارتی آن است. بدین صورت که اگر مقاومت حرارتی اش بالا باشد، نشانگر کیفیت خوب و در غیر این صورت کیفیت پایین محصول را عنوان می کند.

رابطه بین نصب و کیفیت بهره وری از عایق پشم سنگ

برای حصول یک کیفیت بالا حتی به رعایت و چگونگی قرار گرفتن هنگام نصب نیز باید توجه داشت. این که یک عایق پشم سنگ چگونه ودر کجا نصب شود از نکات بسیار مهم برای رسیدن به کارایی و عملکرد بالای آن است.

به طور مثال این عایق ها باید به دور از رطوبت نصب شود یا در محیط هایی که لوازم الکتریکی قرار دارد از نصب عایق پرهیز کرد یا رعایت فاصله مناسب برای فن ها و پرهیز از هرگونه نصب در سصوح با شیب زیاد، همه و همه در استقاده بهینه از محصول نقش بسزایی دارد.

استاندارد های تعیین کیفیت عایق پشم سنگ

برای تولید و فرآوری محصولات پشم سنگ ملزم به رعایت استاندارد های جامع بین المللی و اروپایی و حتی داخلی میباشیم. این استانداردها دسته بندی های گوناگونی دارد که برای آزمایشهای گوناگون برای تعیین کیفیت عایق ها از جمله عایق پشم سنگ در بر دارد شامل میشود. عکس العمل و واکنش انواع عایق پشم سنگ در برابر هریک از این استاندارد ها تعیین کننده کیفیت محصول در فرآیند تولید عایق پشم سنگ می باشد. البته برا آشنایی بهتر با این استاندارد ها لازم به معرفی است که این تعاریف  در ذیل مذکور شده است:

1.ASTM INTERNATIONAL: این استاندارد یک استاندارد کلی برای سنجش عایقهای معدنی من جمله پشم سنگ است که شاخص های فنی ماده های تشکیل دهنده در الیاف پشم سنگ را نشان می دهد.

2.EN 1602: این استاندارد چگالی ظاهری عایق را مورد بررسی قرار میدهد، به این صورت که چکالی عایق پشم سنگ از فرمول نسبت جرمی به حجم برای آزمایش تعیین میشود؛ که بسته به نوع عایق پشم سنگ هر کدام یک میانگین و حداکثرخاصی را برای آن نوع تعیین میکند.

3.EN 826: این استاندارد عکس العمل عایق نسبت به تنش فشاری را میسنجد. البته میتوان از این استاندارد برای سنجش تنش فشاری در تست خزش فشاری عایق پشم سنگ استفاده نموده که این آزمایش به نوبه خود کاربرد هایی  را به همراه دارد که در آن محصولات الیاف پشم سنگ در برابر بارهای کوتاه مدت قرار میگیرند تا کنترل کیفیت محصول سنجیده شود.

4.EN 1607: این استاندارد برای سنجش مقارمت کششی عمود بر سطح تعریف میشود. این گونه که عایق پشم سنگ بین دو ورق یا بلوک صلبی شکل که به دستگاه متصل است قرار میگیرد و سپس عایق پشم سنگ با سرعتی از قبل معین شده به دو طرف کشش میاد ، نتیجه کیفیت بسته به واکنش عایق پشم سنگ به بیشترین نیروی وارده میباشد.

5.EN 1609: این استاندارد نشان دهنده نوع رفتار محصول به جذب آب برای یک بازه زمانی کوتاه تعریف میشود. به این طریق که محصول را در محیطی پذآب یا در استخری برای بازه کوتاهی از زمان قرار میدهند تا تعیین کنند که آیا این نوع از عایق پشم سنگ در محیط های پر آب جاذب آب است یا دافع آن و سپس جرم تغییر کرده پس از آزمایش را با قبل از آزمایش میسنجند تا به پاسخ چگونگی کیفیتش برسند.

6.EN 1604: این استاندارد برای در نظر گرفتن پایداری ابعاد عایق پشم سنگ در گستره دمایی و سنجش رطوبت خاص تعریف میشود. در این آزمایش فرآورده در یک دوره زمانی با یک شرایط محیطی قرارداده میشود ، سپس پس از آزمایش دوباره به شرایط ابتدایی بازگردانده میشود ، پس از آزمایش یک تغییرات خطی بر روی نمودار نمایش داده میشود که منی و کیفی این تغییرات بازگو کننده کیفیت محصول است.

7.EN 12086: این استاندارد نشان دهنده شاخصه های انتقال بخار آب میباشد. در این آزمایش محصول پشم سنگ در ظرفی شامل نمک کلرید پتاسیم در آب اشباع شده قرار میگیرد . در مرحله بعد این محصول در یک شرایط دمایی و محیطی از قبل تعریف شده قرار داده میشود و بخار آب در طی فرآیند عبور داده میشود، برای تشخیص کیفیت تارسیدن به حالت پایداری و سنجش مقدار بخار آب انتقال داده شده باید صبر نمود.

8.EN 12267: این استاندارد و آزمون تعریف و تعیین کننده میزان ضریب هدایت از عایق پشم سنگ حرارت است. در این مرحله دو سنجش یکسان برای محصول پشم سنگ اما جدا از هم میباشد. کیفیت محصول پشم سنگ در طی مسیر مشخص و در پایان اثبات میشود.

9.ISIRI 7116: این استاندارد یک استاندارد تعریف شده برای جمهوری اسلامی ایران است ، که نشان دهنده تخت بودن یا نبودن عایق پشم سنگ میباشد. در این آزمایش عایق پشم سنگ از لحاظ تخت بودن در ابغاد طولی و عرضی مورد سنجش قرار گرفته و میزان انحراف داشتن بیانگر کیفیت داشتن یا نداشتن محصول پشم سنگ است.

10.ISIRI 8299 & ISIRI 72 71 _2: این دو استاندارد داخلی ایران تعریف کننده میزان عکس العمل مواد دربافت تشکیل دهنده الیاف عایق پشم سنگ می باشند.بدین شکل که عایق پشم سنگ در صورتی از کیفیت بالا برخوردار است که :

الف) متوسط دمای کوره های آزمایشی برای محصولات از حداکثر 50 درجه سلسیوس فراتر نرود.

ب)حداکثر شعله ور شدن آتش بر روی هرآورده پشم سنگ بیش از 10 ثانیه نشود.

ج) پس از سرد شدن عایق های پشم سنگ متنوع مورد آزمایش ، این محصولات حداکثر 50% افت جرم داشته باشند و نه بیشتر.

11.ISIRI 7115: این استاندارد ایرانی معرف حالت گونیا بودن عایق حرارتی است.

12.ASTM C1335: اسن استاندارد بین المللی برای تعیین میزان شات مصرفی در عایق به کار میرود که بر حسب درصد وزنی محاسبه میشود.

لازم به ذکر است که شات به اجزاء غیر الیافی که در محصول به کار میرود میگویند.

در طی این آزمون فرآورده را در یک بازه زمانی معین درون کوره قرار میدهند و سپس محصول مورد سنحش را از کوره خارج میکنند وتا خنک شدنش صبر میکنند ، در مرحله بعد وزن آن را به کمک دستگاهی میسنجند و با جداسازی میزان شات محصول درصد وزنی آن را ثبت میکنند تا تعیین کیفیت عایق پشم سنگ را مورد بررسی قرار دهند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments