در زیر مزایای پشم سنگ آورده شده است. قابل ذکر است این موارد تنها برخی از مهمترین مزایای پشم سنگ است:

پشم سنگ ضد آتش است.

پشم سنگ یک عایق صوتی است.

پشم سنگ از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار است.

پشم سنگ به علت حفظ رطوبت برای گیاهان مفید است.

پشم سنگ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

پشم سنگ موجب ثبات دمایی می شود.