آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، خیابان عرفان

(شرکت بازرگانی - تولیدی ایران پارس)

09123100775

نمایندگان
نماینده پشم سنگ ایران پارس رشت

نماینده پشم سنگ ایران پارس در رشت آقای صالحی است. جهت تهیه محصولات ایارن پارس در استان گیلان می توانید از طریق شماره زیر با ما در ارتباط باشید: 09113358706 ... (ادامه)

نماینده پشم سنگ ایران پارس قم

نماینده پشم سنگ ایران پارس در قم آقای مینا خانی است. جهت تهیه محصولات ایران پارس در استان قم می توانید  از طریق شماره زیر با ما در ارتباط باشید: 09122526001 اقاي خدابنده لو شماره دفتر02591006669 ... (ادامه)

نماینده پشم سنگ ایران پارس در کرمان

نماینده پشم سنگ ایران پارس در کرمان آقای امامی است. کلیه افراد در استان کرمان می توانند  از طریق شماره زیر جهت خرید پشم سنگ در ارتباط باشند: 09131407251 ... (ادامه)

نماینده پشم سنگ ایران پارس در مشهد

نماینده پشم سنگ ایران پارس در مشهد آقای اسحاقی است. کلیه افراد در استانهای خراسان می توانند  از طریق شماره زیر جهت خرید پشم سنگ در ارتباط باشند: 09128886135 ... (ادامه)